Odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć

"Warto być dobrym"

Dowiedz się więcej

W jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do śmiertelnych wypadków?

Odszkodowania za śmierć w wyniku wypadku na drodze

Śmierć w wyniku wypadku na drodze

Każdego roku na drogach ginie kilkadziesiąt tysięcy osób. Śmierć spowodowana tak nagłym zdarzeniem jest bardzo traumatycznym przeżyciem, szczególnie dla rodziny osoby zmarłej. Ciężko pogodzić się z utratą ukochanej osoby. Przychodzi jednak czas, gdy rodzina zmarłego będzie wnosić o odszkodowanie. Przy wypadkach komunikacyjnych, zazwyczaj tą kwestią zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca zdarzenia posiadał polisę OC. Świadczenia należą się najbliższej rodzinie zmarłego, która może wnioskować m.in. o zwrot kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, przyznanie renty alimentacyjnej lub wyrównawczej.

A co w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnej polisy OC? Wtedy pośrednią wypłatą świadczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie występuje o zwrot środków do sprawcy wypadku.

Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy

Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy

Wypadki w pracy mogą być wynikiem zarówno zaniedbań ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Jeżeli wypadek przy pracy spowodował śmierć pracownika, jego najbliższa rodzina ma prawo aby wnosić o świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz samego pracodawcy. W przypadku ZUS, będzie to jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej. Należy w tym miejscu mieć na uwadze sytuacje, które zamykają drogę do ubiegania się o odszkodowanie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci świadczeń, jeżeli wypadek spowodował sam poszkodowany, poprzez rażące zaniedbanie przepisów bezpieczeństwa.

Najbliższa rodzina może wnosić również o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia bezpośrednio od pracodawcy zmarłego.

Zadośćuczynienia za śmierć wskutek wypadku w rolnictwie

Śmierć wskutek wypadku w rolnictwie

Temat ubezpieczenia w przypadku gospodarstwa rolnego jest bardzo szeroki. Przede wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest objęty rolnik prowadzący gospodarstwo, małżonek rolnika oraz domownicy stale pracujący w gospodarstwie. Ponadto drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC rolnika. A zatem mogą pojawić się różnice przy dochodzeniu odszkodowania, w zależności od tego, kim była osoba poszkodowana.

Osoby ubezpieczone w KRUS mogą wnieść o wypłatę odszkodowania po śmierci zarówno od samej Kasy, jak i polisy OC rolnika. Jeżeli wypadkowi, a w konsekwencji śmierci doznała osoba z zewnątrz lub wykonująca pracę na rzecz gospodarstwa, wtedy jej rodzina może wnosić o odszkodowanie wyłącznie z ubezpieczenia OC.

Śmierć spowodowana błędem medycznym

Śmierć spowodowana błędem medycznym

Ubieganie się o odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu medycznego, najczęściej nie jest łatwe. Każdy szpital czy inny podmiot, który wykonuje działalność leczniczą, ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej. To właśnie do ubezpieczyciela należy kierować wnioski o przyznanie swiadczeń za śmierć bliskiej osoby.

Rozróżnia się 4 rodzaje błędów medycznych: błąd terapeutyczny, organizacyjny, diagnostyczny oraz techniczny. Na wstępie należy ustalić gdzie skierować wniosek o odszkodowanie. Jeżeli błąd popełnionio w przychodni lub w poradni specjalistycznej, należy udać się do danej placówki lub jej ubezpieczyciela. W przypadku, gdy błąd medyczny miał miejsce w szpitalu, wszelkie roszczenia należy kierować do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pomoc przy odszkodowaniu

Niestety, coraz częściej bliscy osób zmarłych mają trudności z usyskaniem odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń niemal w każdym przypadku obniżają kwoty należnych świadczeń. Z tego powodu poszkodowani decydują się na skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczych. To pomaga zaoszczędzić sporo czasu i niepotrzebnych nerwów.

Większość kancelarii odszkodowawczych nie pobiera opłat przedwstępnych, a klient rozlicza się na zasadzie prowizji po wygranej sprawie. Ponadto kwoty odszkodowań pozyskane z pomocą prawników są zazwyczaj dużo wyższe.

Dowiedz się więcej

Czym jest zadośćuczynienie?

Niewiele osób poszkodowanych w wypadkach zdaje sobie sprawę z tego, że przysługuje im specjalny rodzaj świadczenia, który rekompensuje wszelkie straty niematerialne. Jak to rozumieć? Są to wszystkie negatywne odczucia, cierpienie, ból, smutek, ograniczony rozwój osobisty lub zawodowy, które powstały na skutek wypadku.

Najtrudniej jednak określić wysokość zadośćuczynienia. Prawo nie nakazuje stosowania sztywnych zasad, którymi należy się kierować. Warto więc zlecić to zadanie kancelarii odszkodowawczej, która ma bogate doświadczenie w dochodzeniu różnych świadczeń powypadkowych. Można również opiera się o wyroki sądowe, które dotyczyły zbliżonych spraw o wypłatę zadośćuczynienia.

Jak obliczyć wysokość zadośćuczynienia?

Sądy na przestrzeni wielu lat, wypracowały pewne kryteria, na podstawie których określają wysokość zadośćuczynienia.